REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOTKANIU

1. Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich konferencjach i spotkaniach.

2. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników i charakter spotkania organizatorzy zwracają uwagę na to, kto przebywa i śpi na polu namiotowym. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uczestników poza terenem spotkań.

3. Pole namiotowe jest zamykane w czasie trwania konferencji.

4. Nie ma możliwości nocowania w jednym namiocie mężczyzn i kobiet (z wyjątkiem małżeństw)

5. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.

6. Cisza nocna obowiązuje według planu na dany dzień.

7. Nad bezpieczeństwem uczestników podczas Spotkania czuwa służba „Anioł Straż” – należy zawsze dostosowywać się do wydawanych przez nich próśb i zaleceń dotyczących kwestii porządkowych.

8. Jeśli wyjeżdżasz przed zakończeniem Spotkania, daj o tym znać w punkcie informacji.

9. Każdy uczestnik rejestrując swój udział w spotkaniu akceptuje warunki dekretu dotyczącego przetwarzania danych osobowych opisanego w Klauzurze Informacyjnej

10. Nie zachowanie wyżej wymienionych punktów regulaminu powoduje wykluczenie z uczestnictwa w spotkaniu.

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania, sugestie, pozdrowienia - napisz :) Jesteśmy w kontakcie :)

Not readable? Change text. captcha txt