Wprowadzenie i konferencja

Q&A Mężczyźni

Q&A Kobiety

Nabożeństwo wieczorne