GM 2019 + ROZŁAM + Sprawiedliwa cena

 In Bez kategorii

Drugi dzień Golgoty Młodych rozpoczęło „spotkanie na dzień dobry’’ pobudzające nasze gardła. Po jutrzni br. Wojciech Głowacki wygłosił konferencję poruszającą temat czwartego przykazania. „Aby je zrozumieć, musimy cofnąć się do trzeciego przykazania’’ – zaczął brat Wojtek. Po siedmiu dniach Bóg odpoczywał po pracy, bo był z niej zadowolony. Tak samo my – musimy być zadowoleni z naszego życia, żeby cieszyć się z niego w pełni, i żeby przekazywać tę radość dalej. Brat podkreślił fakt, że Bóg jest naszym pierwszym i najważniejszym rodzicem. Na tym przekonaniu warto budować inne relacje. Akt stworzenia opierał się na oddzielaniu np. światła od ciemności, miłości od grzechu, dobra od zła, mężczyzny od kobiety. Jak się szybko okazało, rozłam był konieczny dla osiągnięcia łączności z Bogiem dla istoty ludzkiej. Było to dobre i piękne.

Popołudniu każdy z uczestników otrzymał prosty, drewniany krzyż. Ruszyliśmy przez las w indywidualnej drodze krzyżowej. Ostatnim punktem dzisiejszego dnia było nabożeństwo wieczorne. W liturgii słowa rozważaliśmy przypowieść o synu marnotrawnym w kontekście wyjścia z domu, ale też powrotu do niego. Swoje świadectwa mówili Katarzyna i Mariusz Marcinkowscy (projekt uBOGAcONA i Droga Odważnych), siostra Agnieszka Pilska oraz br. Adam Zwierz. Wszyscy poruszyli temat świadomości swojego pochodzenia – wyjście z domu nie równa się wycięciu korzeni. Na koniec prowadzący nabożeństwo brat Adam poprosił obecne na Golgocie małżeństwa o modlitwę wstawienniczą za uczestników.

Recent Posts

Leave a Comment

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania, sugestie, pozdrowienia - napisz :) Jesteśmy w kontakcie :)

Not readable? Change text. captcha txt