Rozpoczynamy zapisy!

Zapraszamy Cię do Serpelic! Golgota Młodych "Odrzucony Kamień" zaczyna się już 26 sierpnia.

Możesz zapisać się już dziś wypełniając poniższy formularz, znajdziesz w nim również wszystkie istotne informacje.


Relacja: dzień 3

Ostatni dzień GM 2020 zaczęliśmy od Eucharystii w kościele na Poczekajce. Słowo wygłosił prowincjał braci kapucynów br. Łukasz Woźniak. Podkreślał, że w biblijnym języku ciało oznacza całego człowieka, dlatego każda teoria głosząca cokolwiek innego, próbująca rozbijać jedność duszy i ciała, jest nieprawdziwa.

Na konferencji Kasi i Mariusza Marcinkowskich rozmawialiśmy o tym jak dążyć do przebóstwienia. Na początku przywołaliśmy postać Jezusa, który mówi, że nie można oddalać żony - w Bożym zamyśle tak nie było. Na pytanie faryzeuszy mówi o zatwardziałości ich serc, spowodowanej grzechem.

“Masz różne pamiątki na swoim ciele. Blizny, rozstępy, niedoskonałości. To jest Twoja historia. Masz ślady zranień, ale też miłości” - podkreślali prowadzący - “Bóg przychodzi w ciele, wchodzi w historię świata, wychodzi nam naprzeciw. Jak wszechmogący, potężny Bóg mógł wybrać coś tak słabego i marnego jak ludzkie ciało? To jest największy akt miłości. Ojciec daje ciało Synowi, aby ten mógł zbawić nas wszystkich”. 

Scena zwiastowania również pokazuje nam jak Stwórca odnawia godność kobiety - Bóg się z niej rodzi i zaczyna doświadczać tego, co my. Staje się dramatycznie bliskim Bogiem, doskonale rozumie z czym się zmagamy. Ciało to wyzwanie, ale też dar. Jak dobrze żyć w ciele? Jezus używa cielesności, aby żyć w relacji. Ciało to miejsce spotkania. Jezus w spotkaniach z różnymi ludźmi przywraca im godność. On odkupił ciało. Przebóstwienie polega na tym, że Pan Bóg odmienia mój stosunek do przemijania ciała, pokazuje, że moje wnętrze ma ożywczy wpływ na niedomagania słabego ciała, które jest wystawione na upływ czasu.

Naszą tegoroczną Golgotę Młodych zakończyliśmy wieczornym nabożeństwem. Krótkie wprowadzenie wygłosił brat Szymon Janowski, który na podstawie traktatu o sposobach modlitwy św. Dominika mówił o angażowaniu ciała podczas modlitwy. Pokłon, leżenie krzyżem, uważne patrzenie, stanie z rozłożonymi, pustymi rękami może wyrazić więcej niż słowa. Brat zachęcał do próbowania i szukania różnych sposobów angażowania własnego ciała podczas modlitwy.

Nasza hybrydowa Golgota Młodych w czasach pandemii dobiegła końca. Mimo okrojonego składu, wielu ograniczeń, zmiany miejsca i niemożności doświadczania atmosfery serpelickich łąk, był to bardzo wartościowy czas, który nauczył nas jeszcze większej wdzięczności za możliwość spotkania z drugim człowiekiem, samym sobą i Panem Bogiem. 


Relacja: dzień drugi

Drugi dzień Golgoty Młodych rozpoczęła Konferencja Kasi i Mariusza Marcinkowskich. Mówiliśmy o grzechu pierworodnym. Pragnienie poznawania pierwszego człowieka wykracza poza relację z Panem Bogiem, poza słuchanie Go. Wkracza podejrzliwość, zakwestionowanie daru od Pana Boga. Pokusa, żeby samemu decydować, co jest dobre a co złe - zakwestionowanie wszechwiedzy i dobroci Stworzyciela. Po grzechu człowiek zauważa, że jest nagi. Relacje też postrzegamy przez ciało - następuje zmiana stosunku do ciała, czyli do drugiego człowieka, dlatego ludzie zaczynają się wzajemnie oskarżać. 

Nasi prowadzący zademonstrowali na scenie na czym polegał grzech pierworodny. Porównali to do stłuczonego lustra, w którym nie da się już przejrzeć. Pęknięcie sprawia, że nie można zobaczyć pełnego i prawdziwego obrazu świata, siebie, Boga. 

Posłuchaliśmy też krótkich świadectw dotyczących tematu zranień, szczególnie w tym co dotyczy ciała. Każdy z nas tego doświadczył, u każdego polega to też na czymś innym. Prawdziwa miłość zabiera wstyd. Grzech sprawia, że nadal jesteś piękny i ważny, ale nie potrafisz rozróżnić pragnienia od pożądania. Rodzaj miłości “Eros” zniekształcił się przez pęknięcie. Przez grzech ciało traktuje się jako przedmiot, nie podmiot. Wstrzemięźliwość to rezygnacja z dobra dla jakiegoś innego dobra. 

W czym przejawia się Twoja pożądliwość?

Na koniec konferencji poruszono biblijną historię Mikal i króla Dawida. Żona przejawiała pogardę dla króla, który tańczył pełen radości prawie nagi przed Arką Przymierza. Oceniła go z góry, nie mając oglądu całości. Jej spojrzenie było pęknięte. 

Kolejną pękniętą historią króla Dawida był romans z Batszebą. Pożądanie zaślepiło go do tego stopnia, że uknuł spisek pozbawiający życia męża Batszeby. Pożądliwość prowadzi do śmierci, a czystość to równowaga pomiędzy miłością do siebie a drugiego człowieka.

Po konferencji znowu uczestniczyliśmy w Q&A, tym razem z podziałem na dwie grupy, żeńską i męską. Drugi dzień GM 2020 nabożeństwo prowadzone przez brata Kamila Sochackiego, który jest misjonarzem w Gabonie, w Afryce. Brat podzielił się swoim świadectwem prowadzenia przez Pana Boga. W bardzo czuły i wyrozumiały sposób mówił o zranieniach, o pragnieniach, wolności, śmierci i zmartwychwstaniu, bo Pan Bóg chce nas wskrzeszać. On, który pokonał śmierć i jest samym życiem, chce nas nim obdarzać i prowadzić. 


Relacja: dzień pierwszy

Nasza hybrydowa (na miejscu i online) Golgota Młodych rozpoczęła się zapisami uczestników. Na miejscu mierzyliśmy temperaturę i sprawdzaliśmy, czy każdy ma maseczkę. Z powodu pandemii Golgota Młodych odbywa się w tym roku w amfiteatrze kapucyńskiego kościoła na Poczekajce w Lublinie. Od 14:00 osoby, które zgłosiły swój udział mogły wchodzić na salę. O 15:00 zaś ruszyła transmisja online!

Tegoroczne spotkanie otworzyło przywitanie przez głównego organizatora brata Szymona Janowskiego, który podkreślał, że Golgota Młodych to ludzie a nie tylko miejsce, dlatego nie straszna nam żadna pandemia. Golgota Młodych to wspólnota, spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem. To bezpieczne miejsce, w którym można zajrzeć w swoje serce, stanąć w prawdzie przed sobą. Temat tegorocznej GM wyrósł z aktualnych wydarzeń, debaty publicznej pełnej emocji na temat ludzkiej cielesności, seksualności, tożsamości, płciowości. Podczas tych kilku dni będziemy poznawać spojrzenie Pana Boga na naszą cielesność: jak Pan Bóg widzi mnie jako kobietę, mężczyznę?

Tytuł najnowszego hymnu GM to "Coś więcej". Opowiada o miłości do siebie jako istoty cielesno-duchowej.

Pieśń do Ducha Świętego rozpoczęła konferencję prowadzoną przez małżeństwo Marcinkowskich, którzy prowadzą projekty formacyjne ’’Droga odważnych’’ i ‘’Ubogacona’’. Jesteśmy ciałem, czy mamy ciało? Jest z nami cały czas, ale póki się nie odzywa, to go nie czujemy. Głód, ból, pożądanie, różne inne żądze to sygnały wysyłane od naszej cielesności, które sprawiają, że czujemy siebie tu i teraz. ‘’Będziemy pracować ze swoim ciałem przez te dni’’- zaznaczali Kasia i Mariusz. Prowadzili krótkie ćwiczenia na poczucie własnego ciała. Oddech. Obserwacja. Medytacja. Co myślę o swoim ciele? Jakie ono jest? A co myśli o niej Pan Bóg?

Podczas konferencji kilka osób zaprezentowało taniec Trójcy Świętej, która stwarza świat. Ta krótka inscenizacja pokazała, że Bóg jest relacją, to On wymyślił wspólnotę. Księga Rodzaju opowiada o stworzeniu człowieka, który jest uczyniony na obraz i podobieństwo samego Stwórcy. Twoje ciało i duch są równie ważne. Człowiek to całość - Pan Bóg zaprosił go do doświadczania ciała, do ruchu, do pracy, do wyrażania siebie.

Była mowa także o pierwotnej samotności, spotkaniu z samym sobą. Czego pragniesz? Chcesz czegoś więcej? Pan Bóg za tym stoi! To On stawia człowieka przed drugim człowiekiem, aby spełnić ludzkie pragnienie bliskości. Spotkanie podobnych, ale różnych istot. Adam spojrzał na Ewę nie tylko jako na ciało, zobaczył znacznie więcej. Odnalezienie siebie w relacji jest bardzo istotne. Kobiecość i męskość jest w planie Bożym. Poprzez dwa wcielenia możemy uczyć się być dla siebie darem i ofiarować siebie sobie nawzajem. Co jest dla Ciebie trudniejsze: dawanie siebie czy przyjmowanie kogoś?

Po konferencji nastąpiło Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, na które odpowiadali Kasia i Mariusz Marcinkowscy, brat Adam Zwierz oraz siostra Agnieszka Pilska, kapucynka NSJ. 

Ostatnim punktem dnia była Droga Krzyżowa prowadzona przez brata Dawida Napiwodzkiego, który przedstawił czułe, a jednocześnie naturalistyczne, spojrzenie na ciało Chrystusa podczas Męki. Nabożeństwo uświadomiło nam, że jak śpiewamy w tegorocznym hymnie, ‘’Słowo ciałem stało się, aby w ciele zbawić mnie”. 


Dołącz do wydarzenia

Na Facebooku jest już dostępne wydarzenie “Golgota Młodych 2020 – Boskie Ciało” – będziemy wdzięczni za pomoc w udostępnianiu. Zaznacz udział i zaproś znajomych 🙂


Zdjęcia z 2019 r.

Krótki przegląd fotograficzny z 2019 r. Wtedy przeżywaliśmy GM pod hasłem “ROZŁAM”

Więcej zdjęć znajdziesz w naszych albumach na Facebooku


Wspomnienia

Golgota Młodych to już kilkanaście lat spotkań, w tym roku odbędzie już po raz czternasty.

Od kilku lat nagrywamy codzienną relację wideo ze Spotkania – tak było w 2019 r. :