PLAN SPOTKANIA

Golgota Młodych 2021 | Odrzucony Kamień 

Czwartek 26.08

20:00 rozpoczęcie i nabożeństwo wieczorne 

Piątek 27.08

8:30 Spotkanie na dzień dobry

9:00 Jutrznia

Karol Palus

9:30 Konferencja

Krzysztof Kralka 

11:00 Przygotowanie do Eucharystii 

11:30 Eucharystia – Prymicje

13:00 Obiad

15:00 Droga krzyżowa (indywidualna)

17:30 Spotkanie w grupach 

18:30 Kolacja 

20:30 Wieczorne nabożeństwo  

Sobota 28.08

8:30 Spotkanie na dzień dobry

9:00 Jutrznia

Karol Palus

9:30 Konferencja

Krzysztof Kralka 

11:00 Przygotowanie do Eucharystii 

11:30 Eucharystia

Łukasz Woźniak, minister prowincjalny 

13:00 Obiad

15:00 Spotkanie z Gościem 

Grzegorz Miecznikowski

17:30 Spotkanie w grupach 

18:30 Kolacja 

20:30 Wieczorne nabożeństwo
Liturgia pokutna i spowiedź

Krzysztof Kralka

Niedziela 29.08

8:30 Spotkanie na dzień dobry

9:00 Eucharystia       

Bp Piotr Sawczuk

11:00 Konferencja

Krzysztof Kralka 

13:00 Obiad

15:00 Spotkanie z Gościem 

Marcin Zieliński

17:30 Spotkanie w grupach 

18:30 Kolacja 

20:30 Wieczorne nabożeństwo 

Koncert Rock and Fire 

Poniedziałek 30.08

8:30 Pobudka i śniadanie

9:30 Spotkanie na dzień dobry

10:00 Eucharystia z jutrznią 

bp Antoni Pacyfik Dydycz