1. W czym pojawia się „pęknięcie” w mojej relacji do mojego ciała? W czym – w podejściu do drugiego człowieka? Jak przejawia się w mojej relacji do Boga?
2. W czym przejawia się moja pożądliwość?
3. Czy i w jaki sposób ćwiczę w sobie wstrzemięźliwość?