1. Jak postrzegam dziś moje ciało? Co o nim myślę?
2. W jaki sposób doświadczam samotności?
3. Jakie są najgłębsze pragnienia mojego serca?
4. Spojrzenia innych na mnie – co dla mnie znaczą?
5. Co jest dla mnie trudniejsze: bycie darem czy przyjmowanie daru?