REGULAMIN SPOTKANIA

1. Tworzymy jedną wspólnotę młodych ludzi gromadzących się wokół Krzyża.
2. Budujemy wspólnie klimat życzliwości i otwartości wobec innych.
3. Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich konferencjach i spotkaniach.
4. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uczestników poza terenem spotkań.
5. Pole namiotowe jest zamykane w czasie trwania konferencji.
6. Obowiązuje zakaz koedukacyjnych spotkań nocnych. Chłopcy i dziewczęta śpią w oddzielnych namiotach.
7. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.
8. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00.
9. Nie zachowanie wyżej wymienionych punktów regulaminu powoduje wykluczenie z uczestnictwa w spotkaniu.
10. Jeśli wyjeżdżasz przed zakończeniem Spotkania, daj o tym znać w punkcie informacji.